Το stringbike φαίνεται πολύπλοκο, αλλά αποτελεί μια κορυφαια τεχνολογική στιγμή. Έχει λιγότερη φθορά στα κινητά του μέρη και με παρόμοιο μηχανισμό κίνησης εμφανίστηκαν ποδήλατα λίγο πριν το 1900, πριν ακομη χρησιμοποιηθεί η γνωστή αλυσίδα στη μετάδοση κίνησης τους. Η σύγχρονη όμως εκδοχή είναι πιο ραφιναρισμένη τεχνικά.

Άρα, η ιδεα του string bike δεν είναι καινούρια.
Οι ταχύτητες είναι ενσωματωμένες στο σύστημα. Αλλάζοντας θέση (στις εγκοπές που φαίνονται κάτω από τα λευκά ράουλα που τραβάνε ουσιαστικά τα κίτρινα νήματα) στα λευκα ράουλα, αλλάζει και ο μοχλισμός που τραβάνε αυτά τα νήματα, μεταφέροντας την κίνηση στο κέντρο του πίσω τροχού.
Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από τεχνικής απόψεως λυση.