«Ανάβει τις μηχανές» για την ανάπλαση- αξιοποίηση του Ελληνικού η Lambda Devepment , μετά και την απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου , με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ να ανακληθεί προγενέστερη Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της «Ελληνικό ΑΕ.»
Η Lambda Development θεωρεί ότι το έργο της αξιοποίησης του πρωην Αεροδρομίου του Ελληνικού (κατά την περίοδο αξιοποίησης του έργου) θα έχει καθοριστική συμβολή στην εθνική προσπάθεια για τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω προβλεπόμενων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος εισοδήματος, κλπ.) της τάξεως των 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Με ανακοίνωση της η Lamda Development , μετά την οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίζει ότι «με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο των προβλεπομένων εγκρίσεων για τη δρομολόγηση του μεγαλύτερου σύγχρονου ιδιωτικού αναπτυξιακού έργου στην Ελλάδα, συνολικής επένδυσης ύψους 8 δισ. Ευρώ». Επισημαίνει η Lamda Development και υπογραμμίζει τα ακόλουθα σχετικά με την επένδυση της με το επενδυτικό σχήμα Global Investment Group που υποστηρίζει το έργο:
-Η επένδυση προβλέπει την ανάπτυξη οικιστικών ζωνών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, θεματικών πάρκων, μουσείων, υπαίθριων πολιτιστικών χώρων, κέντρων υγείας και ευεξίας, χώρων αθλητισμού και αναψυχής, τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού κόμβου καθώς και την πλήρη αναβάθμιση της υπάρχουσας μαρίνας και του παραλιακού μετώπου. Δημιουργείται έτσι μια πρωτοποριακή μητροπολιτική ανάπτυξη που θα επαναπροσδιορίσει την Αθήνα και τη χώρα τόσο ως τουριστικούς πόλους όσο και ως επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς και επενδυτικούς προορισμούς.

-Η επένδυση συνδυάζεται με τη περιβαλλοντική αναβάθμιση της Αττικής μέσω της δημιουργίας ενός από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και του μεγαλύτερου στην Ελλάδα Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, έκτασης 2.000.000 τ.μ., με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη σύγχρονη επένδυση αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας μας ως ασφαλής επενδυτικός προορισμός για μακροπρόθεσμους και στρατηγικούς επενδυτές.

Το έργο θα συμβάλει κατά 2% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας (Πηγή: ΙΟΒΕ). Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως συνέπεια της αναζωογόνησης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και της δημιουργίας νέων επενδύσεων.
Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα ενισχυθεί η απασχόληση, κυρίως στην περιοχή της Αττικής, με τη δημιουργία κατά προσέγγιση 70.000 νέων θέσεων εργασίας την περίοδο 2014-2031. Το μεγαλύτερο μέρος των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο είναι προφανές ότι αφορά σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό καθώς και προσωπικό τεχνικής κατεύθυνσης, χώρους τους οποίους πρωτίστως έχει επηρεάσει η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην εθνική προσπάθεια για τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω προβλεπόμενων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρος εισοδήματος κ.λπ.) της τάξεως των 2 δισ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Με το έργο ενδυναμώνεται η θέση της Ελλάδας και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, μέσω της προσέλκυσης 1.000.000 επιπλέον τουριστών ετησίως.