Μαθήματα ζωγραφικής δωρεάν, για ανέργους άνω των 18 ετών, διοργανώνει το τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης του Δήμου Πειραιά

Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι:

– η απασχόληση ανέργων ατόμων στον τομέα της Εικαστικής παιδείας με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Οι συμμετέχοντες:

  • Θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης και θα γνωρίσουν τη χαρά της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.
  • Θα ενισχύσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες και θα ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες τάσεις/κλίσεις τους μέσα από την τέχνη .
  • Θα επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο εκθέτοντας τα έργα τα έργα τους και θα εξοικειωθούν με το μουσειακό περιβάλλον της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.
  • Θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους και θα ανακαλύψουν νέες κατευθύνσεις στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

 

Για το σκοπό αυτό:

  • Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα τα οποία θα λειτουργούν κάθε Δευτέρα 10:00 – 13:00

και Πέμπτη  17:00 – 20:00

  • Μπορείτε να καταθέστε την αίτησή σας στο τμ. Καλλιτεχνικής Παιδείας & Επιμόρφωσης :

Νοταρά 28, 2ος όροφος ( κτίριο Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά ) .

Για περισσότερες πληροφορίες  απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210 4101692 & 210 4101402