Για μια άρτια εκτελεσμένη ρινοπλαστική, για ένα πραγματικό έργο τέχνης…

της Χειρουργού ΩΡΛ, Αργυρώς Κυπραίου

Ενδιαφέρεστε για μία τυχαία ρινοπλαστική με μέτρια αποτελέσματα ή για μία μελετημένη με κάθε λεπτομέρεια και άρτια εκτελεσμένη ρινοπλαστική;

Δείτε τις διαφορές:
A. στη μετωπορινική γωνία
B. στον σχεδιασμό του ακρορρινίου
C. στις αποστάσεις χείλους ρουθουνιών με τη στυλίδα
D. στο ύψος και την κλίση του ακρορρινίου

Πράγματι, η ρινοπλαστική δεν είναι καθόλου εύκολη επέμβαση. Οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο μας επιβάλλουν υψηλού επιπέδου αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να προβλεφθούν, να εκτελεστούν άψογα και να είναι σταθερά στον χρόνο.
Η απόδοση ακόμη καλύτερων ρινοπλαστικών απαιτεί βαθιές γνώσεις, μεγάλη εμπειρία, διαρκή αναζήτηση νέων, τελειότερων τεχνικών.
Ο συνδυασμός των παραπάνω, με την αίσθηση του όμορφου, κάνει την κάθε περίπτωση μοναδική, ένα πραγματικό έργο τέχνης.
Η επέμβαση της ρινοπλαστικής είναι τόσο δύσκολη, όσο και συναρπαστική, γι’ αυτόν που γνωρίζει να την εκτελεί.
Είναι, κάθε φορά, ένα συναρπαστικό, συνδυαστικό έργο του μυαλού, των άρτιων κινήσεων και των πολλαπλών γνώσεων.