Ο σχεδιασμός της υλοποίησης του προγράμματος «Πρόληψη χρόνιων καρδιαγγειακών νοσημάτων στους ∆ήµους του Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής», ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Παλαιού Φαλήρου, υπό το συντονισμό του Αντιδημάρχου Πρόνοιας κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου.

Συµµετείχαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Χρήστος Καπάταης,  Αντιδήμαρχοι Αγίου ∆ηµητρίου κ. Βασίλειος  Κουτσανδρέας, Αλίµου κ. Στέφανος ∆ιαµαντής, Γλυφάδας κα Αναστασία Αργυροπούλου, Ελληνικού-Αργυρούπολης κα Ειρήνη Στελλάκη, Καλλιθέας κα Άννα Γιαννάκου-Πάσχου,  η εντεταλμένη σύμβουλος του ∆ήµου Νέας Σµύρνης κα Κλαίρη ∆εληγιάννη και διοικητικά στελέχη των δήµων του Νοτίου Τομέα Αττικής.

Για το σχεδιασμό της πρότασης χρηματοδότησης του προγράµµατος θα προσφέρουν τις επιστηµονικές τους γνώσεις, χωρίς κόστος για τους δήµους, συνεργάτες από πανεπιστήµια εγνωσµένου κύρους (Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής, Έδρα UNESCO της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Χαροκόπειο

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας), ενώ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος θα συνεχιστεί η εξωτερική επιστηµονική εποπτεία από επιτροπή εµπειρογνωµόνων.

Τα καρδιοµεταβολικά νοσήματα αποτελούν την κυρία αιτία θνησιμότητας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στόχος του ΠΡΟΝΟΩ είναι η σταδιακή και µόνιµη τροποποίηση του τρόπου ζωής των πολιτών µε την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών σε σχέση µε την άθληση, το κάπνισμα και τη διατροφή καθώς και η πρώιµη ανίχνευση των παραγόντων κινδύνου, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα εµφάνισης των παθήσεων αυτών και να µειωθούν οι επιπλοκές τους.

Το πρόγραµµα «ΠΡΟΝΟΩ», το οποίο θα υλοποιηθεί µε τη χρήση τεχνολογιών  ηλεκτρονικής υγείας, έρχεται να αναχαιτίσει την αύξηση της συχνότητας των καρδιοµεταβολικών νοσηµάτων σε όλες τις ηλικίες και να ενδυναµώσει τις σχέσεις αλληλεγγύης των δήµων του Νοτίου Τοµέα Αττικής και τον ρόλο της Περιφέρειας Αττικής ως εποπτικός φορέας και φορέας συντονισµού.

Οι οδηγίες για την αλλαγή συµπεριφοράς προς τους δηµότες και τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας των δήµων που θα δηµιουργηθούν κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος, θα προσφέρουν την τεχνογνωσία σε άλλους δήµους και περιφέρειες ώστε να µπορέσουν οι τοπικές κοινωνίες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις των καιρών και να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες για µια πιο ανθρώπινη κοινωνία.