- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 2 Λεπτά

Με απόφαση του Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι της διοίκησης.

Συγκεκριμένα:

– Τον κ. Σαραφίδη Γεώργιο ως Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας, µε θητεία µέχρι την 31/10/2018.

– Τον κ. Τζιάλλα Μιχαήλ ως Αντιδήµαρχο Συντήρησης Υποδοµών & Εγκαταστάσεων, µε θητεία µέχρι την λήξη της δηµοτικής περιόδου.

– Την κ. Χαρίκλεια Λαµπρινού ως Αντιδήµαρχο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, µε θητεία µέχρι την λήξη της δηµοτικής περιόδου.

– Τον κ. Ευάγγελο Νικοθόδη ως Αντιδήµαρχο Παιδείας, µε θητεία µέχρι την λήξη της δηµοτικής περιόδου.

Διατηρούν τις θέσεις τους οι:
κ.κ. Ξηνταβελώνης Πέτρος ως Αντιδήμαρχος ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, με θητεία μέχρι και την λήξη της δημοτικής περιόδου και Βασίλης Κρητικός ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, με θητεία μέχρι και την λήξη της δημοτικής περιόδου.

- Διαφήμιση -