Η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία KLC Law Firm και η Ernst & Young κηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι στο διαγωνισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), για την πρόσληψη νομικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου αναφορικά με το διαγωνισμό για την αδειοδότηση καζίνο στο Ελληνικό, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη των έργων.

Οι δύο εταιρείες έχουν πλέον περιθώριο 10 ημερών για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ όπως προβλέπεται στη διαδικασία θα δοθεί επιπλέον περιθώριο 10 ημερών για τυχόν προσφυγές.

Οι δύο εταιρείες, εφόσον κηρυχθούν οριστικοί ανάδοχοι θα αναλάβουν να καταρτίσουν τα τεύχη του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από την ΕΕΕΠ.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα τεύχη θα πρέπει να είναι έτοιμα εντός 75 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τους δύο συμβούλους.