Βιωματικό σεμινάριο,  Συμβουλευτικής Γονέων για τη Διαχείριση Άγχους, διοργανώνει ο δήμος Βύρωνα, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης προσαρμογής σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα κυρίως αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείρισης του άγχου που συνδέεται με τις απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου, ο οποίος συχνά καλείται να διαχειριστεί διάφορες πιεστικές και στρεσογόνες καταστάσεις. «Τα υψηλά επίπεδα άγχους και στρες χρήζουν μεγάλης προσοχής, αφού  προσδίδουν συχνά δυσλειτουργικό χαρακτήρα τόσο στην καθημερινότητα του ανθρώπου (δυσχέρειες στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις διαπροσωπικές σχέσεις) όσο και στην ψυχική και σωματική του έκφραση (αίσθημα δυσφορίας, μειωμένη αυτοεικόνα, σωματικές ενοχλήσεις), σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση του Τμήματος  Υγείας του Δήμου.

Επίσης υπογραμμίζεται η σημασία που έχει για τους γονείς η λειτουργική αντιμετώπισης του άγχους τους, καθώς αυτό επιδρά άμεσα στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, αφού ο ψυχισμός του αδυνατεί να επεξεργαστεί αποτελεσματικά το έντονο άγχος, με συνέπεια την πιθανή εκδήλωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών : νευρικότητας, επιθετικότητας, εσωστρέφεια, σωματοποιήσεις».

 Στη διάρκεια των 10 συναντήσεων του σεμιναρίου  το οποίο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, (στις 11.30-13.00 στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας Καλλιπόλεως 59 & Αγ. Σοφίας),

 οι συμμετέχοντες: Θα ενημερωθούν για τη φύση, τις διεργασίες και τις επιπτώσεις του άγχους. Θα εκπαιδευτούν σε μεθόδους και στρατηγικές  για την αποτελεσματικότερη διαχείριση ψυχοπιεστικών καταστάσεων και

–          θα κατανοήσουν το αντίκτυπο που έχει το άγχος που βιώνουν στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

–          Τέλος οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, στο τηλ : 210-7624403, ώστε ανάλογα με το ενδιαφέρον να δοθεί η δυνατότητα επανάληψης του σεμιναρίου και απογευματινές ώρες.