Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η προκήρυξη που απέστειλε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Ο ορίζοντας υποβολής προσφορών είναι μέχρι τις 22 Απριλίου 2019. Εάν οι διαδικασίες του διαγωνισμού κυλήσουν ομαλά υπάρχει η πιθανότητα οι εργασίες να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, με την παραχώρηση της 30ετούς ισχύος άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο, ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, θα δίνεται το δικαίωμα αποκλειστικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, εκτός της χωρικής υποενότητας, στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί το «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» ή εκτός της χωρικής υποενότητας, στην οποία αυτό θα μεταφερθεί.

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι, νομικά πρόσωπα (εκτός από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών), απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο ετησίων ιδίων κεφαλαίων, των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ και μέσο όρο ετήσιων εσόδων τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο. Επίσης θα πρέπει έχουν συνεχή δραστηριότητα για την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση. σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή. Πολύ σημαντική είναι η αναφορά ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιμήματος και την ανάπτυξη των έργων της α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100 %.

Για εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο κεφαλαίων υπό διαχείριση, άνω των 400 εκατ. ευρώ στις τρεις τελευταίες χρήσεις. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιμήματος και την ανάπτυξη των έργων της Α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100 %.

Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής, οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία:

α) Τουλάχιστον ενός καζίνο, με τουλάχιστον 100 τραπέζια και τουλάχιστον 500 παιγνιομηχανές,

β) Τουλάχιστον ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων με τουλάχιστον 875 κλίνες,

γ) τουλάχιστον ενός συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου, συνολικής έκτασης τουλάχιστον 7.500 τ.μ. ή ενός χώρου συνάθροισης κοινού, για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 θέσεων.

Κάθε ένα από τα ανωτέρω, θα πρέπει να ήταν σε συνεχή λειτουργία, για τουλάχιστον δύο έτη μέσα στην τελευταία πενταετία, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Σήμερα αναμένεται και η ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ειδική υποενότητα στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ.

 

ΠΗΓΗ :www.vimaonline.gr