- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 9 Λεπτά

Με προσανατολισμό στις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει η τέχνη σε όλες τις μορφές της, καθώς και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών της Ευρώπης, η MYARTIST έχει ενεργή συμμετοχή σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει ολοκληρώσει ένα ακόμη.

Η διαρκής αναζήτηση της ομάδας μας και οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι μεγάλες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην προσβασιμότητα, καθώς στόχος μας είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στις τέχνες άτομα που μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτήν τη δυνατότητα ή την ευκαιρία. Με τη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, προσβλέπουμε σε μία πολιτισμική αναβάθμιση σε όλους τους πυλώνες των τεχνών, έτσι ώστε όλα και περισσότερα άτομα να είναι σε θέση να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τα ερεθίσματα και τα συναισθήματα που τους γεννά η επαφή με την τέχνη.

 

Το πρώτο μας Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με τίτλο“4 Elements, αποτέλεσε μία ξεχωριστή εμπειρία για όλους/-ες μας. Παραδοσιακοί μύθοι από επτά χώρες, το Βέλγιο (Edu Kempen), την Εσθονία (The Central Library of Voru County), τη Γαλλία (Les Apprimeurs), την Ιταλία (Istituto dei Sordi di Torino), τη Σλοβενία (The Slovenian Third Age University), την Ισπανία (Dom Spain)και την Ελλάδα (MYARTIST), που αφορούν στα 4 στοιχεία της φύσης: Γη, αέρας, νερό, φωτιά, καταγράφηκαν ψηφιακά με τη μορφή διαδραστικών ψηφιακών βιβλίων ειδικά προσαρμοσμένων για ενήλικες εκπαιδευόμενους/-ες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα ψηφιακά αυτά βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ή των δεξιοτήτων σε ΤΠΕ, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διαπολιτισμική κατανόηση του/της εκπαιδευόμενου/-ης.

Το 2ο πρόγραμμά μας, με τίτλο “Bibliodos, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ως στόχο να παρουσιάσει με έναν καινοτόμο και διαφορετικό τρόπο την αποτελεσματικότητα της προσαρμοσμένης ανάγνωσης, συνδέοντας την εκμάθηση μίας γλώσσας με την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και κληρονομιάς. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης αποτελούμενης από προσαρμοσμένες αναγνώσεις, όπως κινούμενα εικονογραφημένα e-books με διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης, ηχητικά βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης και βιβλία προσαρμοσμένα στα Διεθνή Σήματα.

 

Στην πορεία, ήρθε και το τρίτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το πιο σπουδαίο για την MYARTIST, καθώς είναι το πρώτο μας, στο οποίο είμαστε συντονιστές! Ο λόγος για το “eheritage”. Με τη συνεργασία 5 οργανισμών από τη Βουλγαρία (Nikanor), τη Γάλλια (Les Apprimeurs), την Ιταλία (Villa Greppi), τη Λετονία (COLORIZE)
και την Ισπανία (Nikanor), το e-heritage έχει στόχο την προσαρμογή πολιτιστικών προϊόντων στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Θέλουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να μετεκπαιδεύσουν τους/τις εργαζόμενους/ες στον πολιτισμό και να τους/τις εξοπλίσουν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να την καταστήσουν προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 

Το τέταρτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η MYARTIST είναι το “TEAM of ART”. Ένα πρόγραμμα το οποίο αγγίζει καθαρά το ζήτημα της πολιτισμικής προσβασιμότητας. Κάθε συνεργασία που εστιάζει σε αυτό το θέμα αποτελεί για μας προτεραιότητα και στόχο. Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που απαντά σε αυτήν τη σημαντική πρόκληση, όπως την αντιμετωπίζουν τα μουσεία. Το Team of Art εκμεταλλεύεται μία διπλή ευκαιρία:   τη διαθεσιμότητα πολιτιστικών έργων Ευρωπαϊκής κληρονομιάς σε υψηλή ευκρίνεια και την ανάπτυξη ψηφιακών, οπτικών αφηγηματικών μορφών που εμφανίζονται όλο και περισσότερο στον τομέα του Τύπου και των ψηφιακών εκδόσεων.  Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό μουσείο, προσβάσιμο σε άτομα με χαμηλές ή καθόλου δεξιότητες ανάγνωσης, σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 

Τέλος, το πέμπτο και πιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που συμμετέχει η MYARTIST με τίτλο “Languages bring us closer”, φέρνει νέες προκλήσεις στον δρόμο μας. Ζούμε σε έναν υπερδιασυνδεδεμένο κόσμο. Έναν κόσμο που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, που μειώνει τις αποστάσεις, αλλά και έναν κόσμο στον οποίο η αυτοκριτική και η κριτική σκέψη εφαρμόζονται όλο και λιγότερο. Αντιλαμβανόμαστε ότι μία από τις πιο σημαντικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η επικοινωνία, όταν αυτή είναι κατανοητή σε ευρεία έννοια. Και γι’ αυτό, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προβληματιστούμε σχετικά με ορισμένα στοιχεία της επικοινωνίας που μερικές φορές περνούν απαρατήρητα, δηλαδή στις μη συμβατικές γλώσσες. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, στοχεύουμε στην επανεισαγωγή νέων ή μη δημοφιλών τρόπων επικοινωνίας και στην αλληλεπίδραση με βάση την εμπειρία του κάθε εταίρου. Πιο συγκεκριμένα, η CEPA Gloria Fuertes θα μας μυήσει στη δύναμη της γλώσσας του σώματος, το Istituto dei Sordi di Torino θα δώσει έμφαση στη σημασία της νοηματικής γλώσσας με γνώμονα την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στους ακούοντες και τους κωφούς. Η MYARTIST θα παρουσιάσει το μεγαλείο της συναισθηματικής γλώσσας. Αντίστοιχα, η GLAFKA θα εστιάσει στη νέα ψηφιακά αναπτυγμένη γλώσσα και ορολογία, ενώ το Regent’s University London θα επικεντρωθεί στη γλώσσα που προέρχεται από τη μουσική και τον ήχο.

 

 

 

- Διαφήμιση -