- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 2 Λεπτά

Με απόφαση του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την 39/2021 (ΑΔΑ : 6Β0ΩΟΚ0Κ-ΠΕ6.) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα αιτήσεων μοριοδότησης και εγγραφής παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά αποτελέσματα στο παρακάτω link https://drive.google.com/drive/folders/1nskbbW_mxQh_jvSACbEPVpLV8KedFDjB.

 

Σε συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς κατάταξης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί σε κάθε αιτούντα στο προσωπικό του email.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ειδική ενότητα http://www.vvv.gov.gr/index.php/paideia/paidikoi-vrefonipiakoi της ιστοσελίδας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

- Διαφήμιση -